НА ВЪРХА СЪМ ВЪРХЪТ

НА ВЪРХА СЪМ ВЪРХЪТ

За първи път видях Мартин точно при постъпването му при нас. Изкачването му по стълбите на нашия социален център изглеждаше мъчително, почти невъзможно. Трудността му да се движи бе резултат от тежкото бреме, което понасяха крехките му рамене. Едно несигурно дете,...
Списък с провалени планове

Списък с провалени планове

Често попадаме на истории на успеха, в които хората разказват за своите постижения, всички от които минават през планиране, управление на времето, целеполагане, мотивация — ехее, все неща, които приехме, че трябва да ти идват отвътре или да усвоиш, за да пожънеш...
Моята борба

Моята борба

Забелязахте ли приливи на тревожност, на спомени и безпокойство за бъдещето? Напоследък страховете и съмненията са ненаситни — хранят се едни от други и от средата, която благоприятства разпространението им — четирите стени, новините, мрежите, социалното отдръпване,...
Поглед от високо

Поглед от високо

Хълмът е моят храм за спорт, размисъл и отмора. Седнала съм по турски в подножието на тепето на свободата и наблюдавам разтворените в полет криле и шептенето на вятъра. Листатата са като уши, които се протягат да чуят недостъпна за мен истина. Голямото синьо око...