Прѝтъжно

Прѝтъжно

Онзи ден майка ми спомена, че време като днешното прабаба ми наричала прѝтъжно. Вече не можех да я питам какво означава “прѝтъжно”, а Google няма база данни със съхранени отговори на родопски баби. Чудя се все пак, ако имаше секция FAQ, какво биха питали хората? Та,...