Поглед от високо

Поглед от високо

Хълмът е моят храм за спорт, размисъл и отмора. Седнала съм по турски в подножието на тепето на свободата и наблюдавам разтворените в полет криле и шептенето на вятъра. Листатата са като уши, които се протягат да чуят недостъпна за мен истина. Голямото синьо око...
Когато няма с кого да скандираш за победа

Когато няма с кого да скандираш за победа

„След двадесет години ще се озовете в нашето примирение — на вашите години и ние се бунтувахме. Беше съвсем малка, когато с два пръста във въздуха по митинги изяждаше „П“-то на думата „победа“ и хората си мислиха, че те държим гладна. Ние всички бяхме гладни за...