Перонът на 20-те

Перонът на 20-те

Е, май това беше, голямата стрелка на часовника отброява последните часове до завръщането, а малката — препуска през цифербата от спомени и равносметки, и щрака при размяната им като на филмова лента. Време сантиментално настана. Исках да напиша този текст и...