Морален Update

Морален Update

Интериорът на технологичния факултет в Копенхаген е като зинала паст на мързеливо прозяващ се бозайник. Прозрачни стаи – кубове в бяло, висят във въздуха със студентите сякаш са зъби, предъвкващи нова информация. Мрачно е и архитектурата на сградатата е...
Когато няма с кого да скандираш за победа

Когато няма с кого да скандираш за победа

„След двадесет години ще се озовете в нашето примирение — на вашите години и ние се бунтувахме. Беше съвсем малка, когато с два пръста във въздуха по митинги изяждаше „П“-то на думата „победа“ и хората си мислиха, че те държим гладна. Ние всички бяхме гладни за...