Поглед от високо

Поглед от високо

Хълмът е моят храм за спорт, размисъл и отмора. Седнала съм по турски в подножието на тепето на свободата и наблюдавам разтворените в полет криле и шептенето на вятъра. Листатата са като уши, които се протягат да чуят недостъпна за мен истина. Голямото синьо око...